+31 (0)582137066 tri@tri.nl

Landbouwbanden recyclen

Total Recycling Industries (TRI) is een vooraanstaande speler op het gebied van tractorbanden- en landbouwbanden recycling en draagt actief bij aan het verminderen van de ecologische impact van deze industrie. 

Het recyclen van tractorbanden is van essentieel belang vanwege de grote hoeveelheid afval die deze banden produceren en de uitdagingen die ze vormen voor traditionele afvalverwerkingssystemen. TRI begrijpt dit belang en heeft zich toegelegd op het ontwikkelen en implementeren van geavanceerde recyclingprocessen om deze uitdagingen aan te pakken.

Het proces van tractorbanden- en landbouwbanden recycling begint bij TRI met het inzamelen van gebruikte banden van agrarische bedrijven, landbouwmachines en meer. Deze banden worden vervolgens zorgvuldig gesorteerd op basis van hun staat, grootte en materiaal.

Daarna worden de tractorbanden onderworpen aan een grondige verwerkingsfase, waarbij ze worden versnipperd tot kleine stukjes rubber. Dit gerecyclede rubber wordt vervolgens gebruikt als grondstof voor verschillende toepassingen, zoals het maken van rubberen mulch voor speeltuinen, sportvelden, het produceren van geluidswerende materialen voor wegenbouwprojecten, of zelfs het maken van andere rubberproducten.

Door tractorbanden te recyclen, helpt TRI niet alleen de hoeveelheid afval te verminderen maar draagt het ook bij aan het behoud van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en vermindert het de vraag naar nieuwe grondstoffen. Bovendien vermindert het recyclen van tractorbanden de negatieve milieueffecten die gepaard gaan met de productie van nieuwe banden, zoals de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Al met al speelt TRI een cruciale rol in het bevorderen van een circulaire economie en het creëren van een meer duurzame en veerkrachtige samenleving door tractorbanden op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier te recyclen.