+31 (0)582137066 tri@tri.nl

Industriebanden recyclen

Total Recycling Industries (TRI) is een vooruitstrevende speler op het gebied van industriebandenrecycling en speelt een cruciale rol in het verminderen van de ecologische impact van deze industrie. 

Het recyclen van industriebanden is van groot belang vanwege de enorme hoeveelheid afval die deze banden produceren en de complexiteit van het materiaal waaruit ze bestaan.

TRI begrijpt deze uitdagingen en heeft zich toegelegd op het ontwikkelen en implementeren van geavanceerde recyclingprocessen om deze aan te pakken.

Het proces van industriebandenrecycling begint bij TRI met het verzamelen van gebruikte banden van milieustraten, mechanisatiebedrijven en afvalbedrijven. Vervolgens worden de banden zorgvuldig gesorteerd op basis van hun staat, grootte en materiaal.

Daarna ondergaan de banden een grondige verwerkingsfase, waarbij ze worden versnipperd tot kleine stukjes rubber. Dit gerecyclede rubber wordt vervolgens gebruikt als grondstof voor diverse toepassingen, zoals het maken van nieuwe rubberproducten, het produceren van rubberen asfalt voor wegconstructie, of zelfs het opwekken van energie in verbrandingsinstallaties.

Door industriebanden te recyclen, helpt TRI aan het behoud van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en vermindert het de vraag naar nieuwe grondstoffen. Bovendien vermindert het recyclen van industriebanden de negatieve milieueffecten die gepaard gaan met de productie van nieuwe banden, zoals de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Al met al speelt TRI een essentiële rol in het bevorderen van een circulaire economie en het creëren van een meer duurzame en veerkrachtige samenleving door industriebanden op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier te recyclen.